lighterlogga

LIGHTer är en ledande branschöverskridande lättviktsarena som på ett effektivt sätt skapar konkurrenskraft åt svensk industri. Genom att göra produkter lättare kan energi många gånger sparas vid tillverkning, transport och användning.

Närmare 100 organisationer inom tillverkningsindustri, tjänstesektor, universitet, högskolor och forskningsinstitut har tillsammans arbetat fram en färdplanen för lättvikt, de närmaste 20 åren. Färdplanen beskriver hur Sverige måste kraftsamla för att kunna utveckla lättare produkter och lösningar inom fordon, flyg, marin, energi, verkstad, bygg, infrastruktur, material etc.

LIGHTer är ett initiativ av svensk fordons-, flyg- och marin-industri.

Mer information hitter du på hemsidan www.lighterarena.se