Foundenergylogga

FOUNDENERGY är ett projekt finansierat av EU som syftar till att utveckla en kostnadseffektiv metod för återanvändning av gjuteriers restenergier, i första hand för tillverkning av el genom ORC-teknik (ORC = Organic Rankine Cycle).

ORC innebär att man använder en kemikalie med en kokpunkt som är lägre än vatten. Överskottsvärmen från gjuteriet används för att få vätskan att koka och producera el genom en turbin. Vätskan återkondenserast och kan användas igen.

Projektet riktar sig särskilt till små och medelstora företag och pågår från december 2011 till december 2014. Flera olika länder inom EU finns representerade i projektarbetet.

Mer om projektet finns att läsa på www.foundenergy.eu