FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation


FFI är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat & Miljö samt Säkerhet. Bakgrunden är att utvecklingen inom vägtransporter och svensk fordonsindustri har stor betydelse för tillväxt.

Satsningen innebär FoU verksamhet för cirka 1 miljard kronor per år varav de offentliga medlen utgör hälften. För närvarande finns fem samverkansprogram:

Energi & miljö Programledare: Peter Kasche
Fordons- & trafiksäkerhet Programledare: Ulrika Landelius
Fordonsutveckling Programledare: Eric Wallgren
Hållbar produktionsteknik Programledare: Tero Stjernstoft
Transporteffektivitet Programledare: Christina Kvarnström

 Besök FFI:s hemsida eller klicka på de olika programmen för mer info.

 

Alla FFI

 

Inom programmet för Hållbar produktionsteknik drivs projektet ENVIROMAN. 

Gå till ENVIROMAN

Forward to ENVIROMAN