ECOINFLOW är ett europeiskt projekt vars främsta syfte är att underlätta införandet av energiledningssystem (ELS) på sågverk. Tanken är att införandet av ELS gör det möjligt för sågverk att identifiera och genomföra energibesparande åtgärder som, tillsammans med förändrat beteende, leder till en minskning av energiförbrukningen i sågverksindustrin. Projektets mål är att minska den årliga energiförbrukningen i den europeiska sågverksindustrin med 1 TWh. Projektets målgrupper är ledning och operatörer på sågverk, sågverkens branschorganisationer och nationella program för energibesparing.

Partners:
• Norsk Treteknisk Institutt
• SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
• Johann Heinrich von Thünen Institute
• FCBA - L'Institut Technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement
• Treindustrien
• InnovaWood
• Deutsche Säge- und Holzindustrie
• Fédération Nationale du Bois 
• BSW Timber
• Mühlböck
• Bergkvist-Insjön AB
• Amber Wood LTD

Läs mer om Ecoinflow

Loggor SÅGELSEESI – Energieffektivisering inom sågverksindustrin, fas II
EESI är ett energieffektiviseringsprojekt riktat mot den svenska sågverksindustrin. Syftet är att demonstrera att det går att minska energianvändningen i sågverksindustrin med minst 20 % per producerad m³ till år 2020.

Aktiviteter:
• Demonstrera ny och tillgänglig energieffektiv teknik
• Demonstrera nydanande energieffektiva systemlösningar
• Utveckla och införa energiledningssystem anpassat för sågverk
• Skapa nätverk för energieffektivisering
Projektet finansieras av industrin och Energimyndigheten och projektleds av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Läs mer om EESI