ENIG är ett nätverk som verkar för effektiv energianvändning i svensk industri. ENIG stöds och delfinansieras av Energimyndigheten.

Inom ENIG finns det möjlighet att delta i arbetsgrupper inom olika teknik och metodområden. Grupperna består av företagsrepresentanter som har ett intresse av att öka sin kunskap och lösa problemen som man ställs inför i sitt dagliga arbete. Även branschorganisationer som har branschspecifika frågeställningar är välkomna för att gemensamt lösa dessa.

Med hjälp av experter eller genomförande av forskningsprojekt utvecklar vi tillsammans området i den inriktning som behovet finns. Områden som identifierats som möjliga arbetsgrupper är

  • Energikartläggningar
  • Förenklat energiledningssystem, Energiledning Light
  • Energieffektiva produkter

ENIG kommer inte ta ut någon avgift för ert deltagande, ni bidrar endast med er egen tid.

Det som ENIG önskar från er är att arbetsgruppen utvecklas till ett bra och kunskapsrikt forum för att diskutera relevanta frågeställningar kring ovanstående teman.

Tycker du detta låter intressant? Välkommen att kontakta oss.

Mvh Anders Svensson projektledare ENIG.
036-301223, anders.svensson@swerea.se

 

 pilar