Träffa likasinnade och få tips om hur ni sänker er energianvändning

Centralt i ENIG är att vi inför en användargrupp. Användargruppen skall verka för att olika aktiviteter i verksamheten verkligen inriktas mot de aktiviteter som svensk industri efterfrågar. Gruppen planeras bestå av företag, branschorganisationer med flera som direkt strävar efter en effektivare energianvändning inom den egna verksamheten eller branschen. Det kan också ingå andra företag eller organisationer som på olika sätt deltar i processen att göra svensk industri energisnål och resurseffektiv.

I användargruppen förs diskussioner om hur befintliga metoder och verktyg kan användas på ett bra sätt. Framför allt inriktas diskussionerna mot att kreativt ta fram förslag om nya metoder och arbetssätt. När en ny idé genererats kommer denna att ”avknoppas” och bilda en arbetsgrupp där de aktörer som berörs av idén driver denna vidare.

Incitamenten för att delta är:

  • Tillgång till projektidébank
  • Medverka i projekt
  • Branschövergripande perspektiv och samarbete Expertkunskap i företagens processer och energianvändning
  • Stöd från plattform med administration samt kontakt med nätverk och kompetens
  • Kontakter med finansiärer och kontroll på utlysningar
  • Tillgång till nyckeldatabas och vägledning i hur nyckletalen bör jämföras
  • Support och stöd i Energiledning light
  • Nya kontaktytor

Användargruppen kommer vara dynamisk och under ständig utveckling vilket kommer resultera i att nya incitament utvecklas under projektets gång. Det betyder att Ni som deltar kommer att påverka projektets utveckling enligt de behov som finns inom branscherna.

Det du gör nu är att ta en första kontakt med oss så att vi kan hjälpa er att finna er plats i ENIGs nätverk.

Projektledare: Anders Svensson, 036-30 12 23

Projektlpartner: Per Sommarin, 036-30 12 25

Projektpartner: Hans-Lennart Norrblom, 031-706 61 92

Projektpartner: Karin Wilson, 031-70 66 078

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor, vare sig det gäller användargrupp, energianvändning, processer etc.