Företagen bakom ENIG

Swerea SWECAST

Swerea IVF

 

Medfinansiär för ENIG

Energimyndigheten

 

Energikontor som aktivt stödjer ENIG

Energikontoret Regionförbundet Örebro

Energikontoret Skåne 

NENET, Norrbottens Energikontor

Energikontor Norra Småland

 

Externa partners

Nordic Energy Audit

Enterprise Europe Network, Jönköping - Rådgivning och support kring internationaliseringsfrågor