Utvärdering och optimering av industriventilationsanläggningar, Lunds universitet & Energimyndigheten, 2006.