Energieffektiv smältning, Swerea SWECAST 2012

Optimerad värmebehandling av stålgjutgods, Swerea SWECAST 2012 (En rapport från Swerea SWECASTs Energiforskningsprogram 2009-2013, delfinansierat av Energimyndigheten)