Jämför energianvändningen

Vill du jämföra din energianvändning med andra? Gå in här och lämna dina egna energidata så får du tillgång till nyckeltal från vår databas. Det är enkelt, tar bara några minuter att fylla i. Du är så klart anonym. Klicka på bilden för att komma till databasen.

 

                                        Nyckeltalsdatabas

Är det första gången du besöker databasen kan det först vara bra att läsa om hur den fungerar. Öppna beskrivning

 

 

Vad är ett energinyckeltal?

Energinyckeltal används för att på ett effektivt sätt kunna jämföra företagets energiprestanda. Exempelvis kan man jämföra verksamhetens årliga användning av energi per årets produktionstimmar. Det viktiga med nyckeltal är att de är relevanta för verksamheten och vid en uppföljning ska de kunna beskriva energiarbetet på ett effektivt sätt.

EXEMPEL

  • MWh/omsättning
  • MWh/anställd 
  • MWh/m²
  • MWh/producerat gods, vara mm
  • CO2/MWh
  • Årligt antal MWh/ årligt antal produktionstimmar primärenergianvändningen/förädlingsvärdet

Läs hela rapporten om nyckeltal här.

Tips!
EU använder också nyckeltal då de jämför olika länders energiintensitet. EUs nyckeltal är primärenergianvändning per BNP eller omvandlat för ett företag blir det, primärenergianvändning per förädlingsvärdet.